Author: goodclownnames

Ang mga magagandang pangalan ng clown ay nagbibigay ng saya at aliw sa mga bata at matatanda. Sikat na halimbawa ay "Payasito," "Tawa-Tawa," "Kulit-Kulit," "Giggles," "Bibo," "Jokerito," "Happy Feet," at... Read More